Spišské predajné trhy

Spišský trh

Názov akcie: 59. Spišský trh

Termín konania: 17. - 20. júl 2014 (štvrtok – nedeľa)