Spišská Nová Ves

Dni mesta - Trh ľudových remesiel v Spišskej Novej Vsi

Termín

DNI MESTA - 19. TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL

29. - 30. 8. 2014 (piatok, sobota)

Konanie Trhu ľudových remesiel v posledných augustových dňoch sa v našom meste stalo už tradíciou. Podujatie je každoročne organizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, v roku 2008 sa prvýkrat uskutočnilo pod názvom DNI MESTA. Remeselníkov tvoriacich úžitkové predmety dopĺňajú tí, ktorí sa venujú tvorbe predmetov slúžiacich na výzdobu interiéru. Najpočetnejšie zastúpenie majú remeselníci pracujúci s drevom. Nechýbajú tkáčky, šúpoliarky, medovnikári, garbiari, čipkári, košikári, keramikári, či vareškári. Múzeum Spiša každoročne počas konania týchto trhov ponúka výstavu venujúcu jednému z remesiel.