Opatrenia v Privat MARIKA

OP+

  • majú tri dávky vakcíny alebo

  • majú plné očkovanie a prekonali covid pred nie viac ako 180 dňami, alebo

  • majú plné očkovanie a test, alebo

  • prekonali covid (max. 90 dní) a majú test,

  • prekonali covid, majú jednu dávku vakcíny a test.

  • Deti vo  veku od 2 do 12 rokov a dvoch mesiacov stačí test (48h Ag, 72h PCR), staršie musia byť kompletne zaočkované s testom (48h Ag, 72h PCR).